územní plán

Urbanistické středisko Brno

Urbanistické středisko Brno

Urbanistické středisko Brno

Urbanistické středisko Brno

Urbanistické středisko Brno

urbanismus a územní plánování

urbanismus a územní plánování

urbanismus a územní plánování

urbanismus a územní plánování

urbanismus a územní plánování

územní plán

Respektujeme hodnoty

Respektujeme hodnoty

Respektujeme hodnoty

a vytváříme koncepci udržitelného rozvoje území.

Od roku 1991

a vytváříme koncepci udržitelného rozvoje území.

Od roku 1991

a vytváříme koncepci udržitelného rozvoje území.

Od roku 1991

Jsme specializovaná projekční kancelář.
Zpracováváme zejména územně plánovací dokumentaci
a územně plánovací podklady převážně v oblasti

Moravy a Jižních Čech.

Jsme specializovaná projekční kancelář.
Zpracováváme zejména územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady

převážně v oblasti Moravy a Jižních Čech.

Jsme specializovaná projekční kancelář.
Zpracováváme zejména územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady

převážně v oblasti Moravy a Jižních Čech.

územní plán

Respektujeme hodnoty

a vytváříme koncepci udržitelného rozvoje území.

Od roku 1991

Jsme specializovaná projekční kancelář.
Zpracováváme zejména územně plánovací dokumentaci
a územně plánovací podklady převážně v oblasti

Moravy a Jižních Čech.

územní plán
Projektujeme
Projektujeme
zásady územního rozvoje
zásady územního rozvoje
zásady územního rozvoje
územní plány
územní plány
územní plány
regulační plány
regulační plány
regulační plány
územní studie
územní studie
územní studie
územně analytické podklady
územně analytické podklady
územně analytické podklady
územní systémy ekologické stability
územní systémy ekologické stability
územní systémy ekologické stability
územní plán

Reference

Reference

Reference

Hodonín

Hodonín

Hodonín

Územní plán / změny ÚP č.1 – č.4

Územní plán / změny ÚP č.1 – č.4

Územní plán / změny ÚP č.1 – č.4

Městský Úřad Hodonín

Městský Úřad Hodonín

Městský Úřad Hodonín

Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města

2014 – 2023

2014 – 2023

2014 – 2023

Litomyšl - ORP

Litomyšl - ORP

Litomyšl - ORP

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability

Městský úřad Litomyšl

Městský úřad Litomyšl

Městský úřad Litomyšl

Odbor výstavby a územního plánování

Odbor výstavby
a územního plánování

Odbor výstavby a územního plánování

2018 – 2020

2018 – 2020

2018 – 2020

Mikulov

Mikulov

Mikulov

Územní plán

Územní plán

Územní plán

Městský úřad Mikulov

Městský úřad Mikulov

Městský úřad Mikulov

Odbor stavební a životního prostředí

Odbor výstavby
a územního plánování

Odbor stavební a životního prostředí

Úřad územního plánování

Úřad územního
plánování

Úřad územního plánování

2015 – 2019

2015 – 2019

2015 – 2019

Polička – Hegerova

Polička – Hegerova

Polička – Hegerova

Územní studie

Územní studie

Územní studie

Městský úřad Polička

Městský úřad Polička

Městský úřad Polička

Odbor územního rozvoje a životního prostředí

Odbor výstavby
a územního plánování

Odbor územního rozvoje a životního prostředí

2018

2018

2018

Bystřice nad Pernštejnem - ORP

Bystřice nad Pernštejnem - ORP

Bystřice nad Pernštejnem - ORP

Územní analytické podklady – 4. aktualizace

Územní analytické podklady
– 4. aktualizace

Územní analytické podklady
– 4. aktualizace

Územní analytické podklady – 4. aktualizace

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem

Městský úřad Bystřice
nad Pernštejnem

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor výstavby
a územního plánování

Odbor územního plánování
a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu

2016

2016

2016

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Zásady územního rozvoje

Zásady územního rozvoje

Územní analytické podklady
– 4. aktualizace

Zásady územního rozvoje

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Městský úřad Bystřice
nad Pernštejnem

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor výstavby
a územního plánování

Odbor územního plánování
a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu

2014 – 2016

2014 – 2016

2014 – 2016

Karviná

Karviná

Karviná

Územní plán / změny ÚP č.1 – č.4

Územní plán / změny ÚP č.1 – č.4

Územní plán / změny ÚP č.1 – č.4

Magistrát města Karviné

Magistrát města Karviné

Magistrát města Karviné

Odbor stavební a životního prostředí

Odbor stavební
a životního prostředí

Odbor stavební a životního prostředí

2009 - 2023

2009 - 2023

2009 - 2023

Zlín

Zlín

Zlín

Územní plán / změny ÚP č.1a – č.3d

Územní plán / změny ÚP č.1a – č.3d

Územní plán / změny ÚP č.1a – č.3d

Magistrát města Zlína

Magistrát města Zlína

Magistrát města Zlína

Odbor stavební a územního plánování

Odbor stavebního
a životního prostředí

Odbor stavební a územního plánování

2017 - 2019

2017 - 2019

2017 - 2019

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Zásady územního rozvoje – aktualizace č.3

Zásady územního rozvoje
– aktualizace č.3

Zásady územního rozvoje
– aktualizace č.3

Zásady územního rozvoje
– aktualizace č.3

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor strategického rozvoje

Odbor stavebního
a životního prostředí

Odbor strategického rozvoje

2018

2018

2018

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Odbor stavebního
a životního prostředí

Odbor územního plánování
a stavebního řádu

Odbor územního plánování a stavebního řádu

2017

2017

2017

Kyjov - ORP

Kyjov - ORP

Kyjov - ORP

Územní analytické podklady – 4. aktualizace

Územní analytické podklady
– 4. aktualizace

Územní analytické podklady
– 4. aktualizace

Územní analytické podklady – 4. aktualizace

Městský Úřad Kyjov

Městský Úřad Kyjov

Městský Úřad Kyjov

Odbor životního prostředí a územního plánování

Odbor stavebního
a životního prostředí

Odbor územního plánování
a stavebního řádu

Odbor životního prostředí a územního plánování

2016

2016

2016

+1000 dlaších

+1000 dlaších

+1000 dlaších

územní plán

Územní plán Karviná

Územní plán Karviná

Územní plán Karviná

Územní plán / změny ÚP č.1 – č.4

Magistrát města Karviné

Odbor stavební a životního prostředí

Územní plán / změny ÚP č.1 – č.4

Magistrát města Karviné

Odbor stavební a životního prostředí

Územní plán / změny ÚP č.1 – č.4

Magistrát města Karviné

Odbor stavební a životního prostředí

2009 – 2023

2009 – 2023

2009 – 2023

2009 – 2023

Územní plán Mikulov

Územní plán Mikulov

Územní plán Mikulov

Městský úřad Mikulov

Odbor stavební a životního prostředí

úřad územního plánování

Městský úřad Mikulov

Odbor stavební a životního prostředí

úřad územního plánování

Městský úřad Mikulov

Odbor stavební a životního prostředí

úřad územního plánování

2015 – 2019

2015 – 2019

2015 – 2019

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje
Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor územního plánování

a stavebního řádu

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor územního plánování

a stavebního řádu

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor územního plánování

a stavebního řádu

2014 – 2016

2014 – 2016

2014 – 2016

územní plán

Kontakty

Kontakty

Kontakty

Ciznerová Vanda Ing. arch.

Novotný Martin Mgr.

Ducháček Pavel Ing. arch

Šimara Eva Ing. arch.

Veselý Pavel Ing.

Burýšková Lucie Mgr.

Věra Poláková

Externí kolegové

Externí kolegové

Ciznerová Vanda Ing. arch.

Novotný Martin Mgr.

Ducháček Pavel Ing. arch

Šimara Eva Ing. arch.

Veselý Pavel Ing.

Burýšková Lucie Mgr.

Věra Poláková

Externí kolegové

Ciznerová Vanda Ing. arch.

Novotný Martin Mgr.

Ducháček Pavel Ing. arch

Šimara Eva Ing. arch.

Veselý Pavel Ing.

Burýšková Lucie Mgr.

Věra Poláková

Externí kolegové

Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.

Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.

Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.

Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.

info@usbrno.cz

info@usbrno.cz

info@usbrno.cz

info@usbrno.cz

Příkop 8, 602 00 Brno

Příkop 8, 602 00 Brno

Příkop 8, 602 00 Brno

Příkop 8, 602 00 Brno

+420 545 175 896

+420 545 175 896

+420 545 175 896

+420 545 175 896

datová schránka: 7hf9ej5

datová schránka: 7hf9ej5

datová schránka: 7hf9ej5

datová schránka: 7hf9ej5

Ostatní informace

Ostatní informace

Ostatní informace

Ostatní informace

Urbanistické středisko Brno

© 2024 usbrno.cz